AC kurskatalog 2015 Page 29 Image 0001Utfordringen!

Dokumenterte prosedyrer gir alene ikke trygg mat!

Prosedyrer må tas i bruk for at maten skal bli tryggere. Det er arbeidskrevende!

Data brukes for for å øke innsikten i hvordan man kontinuerlig forbedrer prosessene. Det krever tilgjengelig data og analyseverktøy! 

Prosedyrer og resultater må kommuniseres for å oppnå endring og forbedring. Tilpasset kommunikasjon, til riktig person, til rett tid er en kunst og tid og ressurskrevende. 

Quality Food Safety Management -QFSM - bidrar til å automatisere implementering og forbedring av rutiner, samt realisere drømmen om en papirløs hverdag.

Systemet er spesielt utviklet for og med matindustrien og støtter alle trygg mat relaterte prosesser og prosedyrer, inkludert utvikling og drift av arbeidsprosesser og HACCP-planer. Systemet er robust, flerspråklig og svært fleksibelt.  

Eksempler på muligheter i systemet:

  • Etter oppdatering av en viktig prosedyre, må endringen kommuniseres og implementeres raskt. QFSM bidrar gjennom måten systemet er bygd opp på til å automatisere kommunikasjon og  implementering.
  • Riktig beslutning avhenger av riktig data. Systemet er designet med en åpen struktur for enkelt å integrere virksomhetens egne systemer som f.eks ERP, personaldata, temperatur og prosessinformasjon, laboratoriesystem, osv.
  • Opplæring er ressurs- og budsjettkrevende. QFSM gir ansatte ansvar- og stedsspesifikke arbeidsordrer via stasjonære eller mobile enheter. Bruker logger inn nødvendig informasjon og rapporterer enkelt tilbake. Rapporteringsfunksjonaliteten i systemet kategoriserer hendelser etter type og avdeling, slik at opplæringsbehov kan identifiseres og håndteres mer effektivt.
  • Kundeklager eller pressehenvendelser må håndteres raskt og nøyaktig. Ved hjelp av QFSM får du umiddelbar tilgang til produksjonslogger relatert til aktuelt produkt og dato. Det gjør deg i stand til å gi rask og faktabasert respons.
  • Uanmeldte revisjoner kan være tidkrevende. Med QFSM har du fra din pc direkte tilgang til alle planer, risikoanalyser, prosedyrer og overvåkingsresultater, uten å måtte forlate kontoret på jakt etter papirbevis.
  • Rapportering er viktig, men krevende. Alle rapporter kan tilpasses behovet, f.eks kundetilpasses. Rapporteringen kan tilpasses og automatiseres, f.eks månedlige ledelsesrapporter, ukentlige driftsrapporter, kvartalsvise kunderapporter. 

QFSM reduserer ganske enkelt risiko relatert til mattrygghet. Det sikrer rask respons, beskytter omdømme og dine merkevarer, og bidrar til operasjonelle forbedringer.

Ta kontakt for mer informasjon.

Mariann2016 709x591

 

Mvh

Mariann Kirkerød
 


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food